unicef

stránka školy
zš sibírska

Získajte Firefox!
Jazykové sústredenia
20. október 2010   JAZYKOVÉ SÚSTREDENIE
  esf Základná škola Sibírska 42, Prešov v rámci implementácie projektu Jazykové vyučovanie – učenie sa jazykom realizuje jazykové sústredenie zamerané na vytváranie kľúčových kompetencií jazykovej komunikácie v anglickom jazyku, matematickej a počítačovej gramotnosti pre žiakov zapojených do projektu. návratka a informácie o sústredení
   
 • Cieľ aktivity: Realizovať jazykové sústredenia pre žiakov zapojených do projektu

 • Časový rámec: Apríl 2009 – Február 2011

 • Realizácia:

  1. Návšteva kultúrnych a historických miest Slovenska

  2. Návšteva základných škôl, ktoré uplatňujú vyučovanie metódou CLIL

  3. Prezentácia navštívených miest v anglickom jazyku

  4. Zábavné a súťažné hry v anglickom jazyku