unicef

stránka školy
zš sibírska

Získajte Firefox!
Moderné vyučovanie v digitálnom prostredí
   
  • Cieľ aktivity: Zabezpečiť materiálne a personálne podmienky pre integrované vyučovanie žiakov v digitálnom prostredí

  • Časový rámec: Marec – Máj 2009

  • Realizácia: 1. Zriadenie digitálnej učebne
                       2. Odborný seminár spojený s workshopmi