unicef

stránka školy
zš sibírska

Získajte Firefox!
Matematika po anglicky
   
 • Cieľ aktivity: Učiť žiakov používať anglický jazyk interdisciplinárne a ako pracovný jazyk v bežných životných situáciách

 • Časový rámec: Apríl 2009 – Február 2011

 • Realizácia:

  1. Vytvorenie plánov vyučovacích hodín

  2. Realizácia vyučovacích hodín s uplatňovaním metódy CLIL spojený s workshopmi

  3. Realizácia vyučovacích hodín s uplatňovaním metódy CLIL

  4. Vytvorenie pracovných listov

  5. Vytvorenie portfólia žiakov

  6. Návrh školského vzdelávacieho programu